logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

    Hệ thống giám định, phân tích âm thanh
    Hệ thống giám định, phân tích âm thanh

    Hệ thống giám định, phân tích âm thanh

    Cung cấp cho lực lượng cảnh sát và các chuyên gia giám định một công cụ nhận dạng giọng nói có độ chính xác cao để hỗ trợ điều tra tội phạm. Nó sử dụng các thuật toán sinh trắc học giọng nói mới nhất để tự động nhận dạng giọng nói. Đối sánh giọng nói 1: 1 theo chuẩn ENFSI. Nhận dạng giọng nói 1:N cho các trường hợp phức tạp hơn. Công cụ phân vùng luồng âm thanh đầu vào để làm việc với các bản ghi âm chứa nhiều giọng nói dễ dàng hơn. Trình nhận dạng âm vị để tìm kiếm và hiển thị các chuỗi âm vị giống nhau trên các tệp âm thanh. Công cụ đánh giá để đo lường độ chính xác trong bộ dữ liệu người dùng.