logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

    Hệ thống phá sóng toàn giải
    Hệ thống phá sóng toàn giải

    Hệ thống phá sóng toàn giải

    Hệ thống tích hợp các module phát sóng tại các giải tần hỗn hợp nhằm chế áp hoặc gây nhiễu hoàn toàn các thiết bị sử dụng mạng trong phạm vi bao phủ