logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

    Thiết bị dò linh kiện phi tuyến Orion 2.4 HX Touch Screen (3.3W)
    Thiết bị dò linh kiện phi tuyến Orion 2.4 HX Touch Screen (3.3W)

    Thiết bị dò linh kiện phi tuyến Orion 2.4 HX Touch Screen (3.3W)

    Phát hiện điện thoại di động và thẻ SIM. Tìm kiếm các thiết bị nổ tự chế (mạch điện tử của điều khiển từ xa IED) trong điều kiện nhiễu công nghiệp phức tạp. Lựa chọn không gian chính xác với năng suất tìm kiếm cao Phát hiện từ xa của các thiết bị IED Phát hiện các thiết bị điện tử trong các nguyên tố xây dựng đằng sau cốt thép. Phát hiện đáng tin cậy các "mục tiêu" nhỏ trong các chất khác nhau, bao gồm cả các chất ẩm