logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

    Thiết bị đo lường kiểm tra, phân tích nước
    Thiết bị đo lường kiểm tra, phân tích nước

    Thiết bị đo lường kiểm tra, phân tích nước

    Kiểm tra, phân tích các chỉ số trong nước tại các phòng thí nghiệm. Đồng thời, dùng để phân tích nước sinh hoạt, nước sản xuất có bị ô nhiễm, nhiễm mặn, nhiễm độc để có những biện pháp can thiệp kịp thời.