logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

  Giải pháp đo lường rủi ro
  Giải pháp đo lường rủi ro

  Giải pháp đo lường rủi ro

  RESECURITY

  Đo lường rủi ro để kiểm soát an ninh tổ chức

   

  Resecurity là công ty an ninh mạng cung cấp nền tảng thống nhất để bảo vệ điểm cuối, quản lý rủi ro và thông tin về mối đe dọa cho các doanh nghiệp lớn và cơ quan chính phủ trên toàn thế  giới