logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

  Thí nghiệm pháp y kỹ thuật số
  Thí nghiệm pháp y kỹ thuật số

  Thí nghiệm pháp y kỹ thuật số

  SECUR CUBE

  Thí nghiệm pháp y kỹ thuật số

   

  Secur Cube là chuyên gia về pháp y kỹ thuật số và nhà phát triển CNTT trong lĩnh vực hỗ trợ luật pháp. Bằng kinh nghiệm thực thế và nghiên cứu liên tục Secur Cube đã tạo ra các công nghệ chuyên môn cao nhưng dễ sử dụng để điều tra hồ sơ điện thoại, phân tích tháp di động. Tập trung vào mối tương quan giữa dữ liệu CDR và BTS với nhiều nguồn khác để tạo quy trình xác thực giữ liệu đầy đủ. Chứng minh bằng chứng của các cơ quan điều tra và nhiều hơn thế nữa.