logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

  Giải pháp phát hiện các mối đe dọa môi trường an ninh mạng
  Giải pháp phát hiện các mối đe dọa môi trường an ninh mạng

  Giải pháp phát hiện các mối đe dọa môi trường an ninh mạng

  Giải pháp phát hiện các mối đe dọa môi trường an ninh mạng

   

  IPS là nhà cung cấp giải pháp Thông minh Truyền thông hàng đầu thế giới. Với nhiều cơ sở ở bốn châu lục, đây là công ty đi đầu trong lĩnh vực Đánh chặn hợp pháp, Truyền thông xã hội và Tình báo nguồn mở, Trung tâm chỉ huy và kiểm soát cho thị trường Giám sát điện tử và Tình báo hàng hải. IPS giúp các Cơ quan Thực thi Pháp luật và các Cơ quan Chính phủ khác biến mọi Quốc gia thành một nơi an toàn hơn khi hợp tác với các Nhà khai thác Viễn thông và Nhà cung cấp Dịch vụ phải đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của LI