logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia

  Hệ thống cơ động bảo vệ an ninh mạng chủ động phục vụ ứng cứu sự cố và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia

  Thu thập thông tin thảo luận, thông tin của các mạng lưới trên không gian mạng xã hội.
  Theo dõi chủ đề cần quan tâm theo thời gian thực nhằm nắm bắt, báo cáo và phản ứng kịp thời với mọi diễn biến liên quan, thông qua việc tự động thu thập, phân tích và cập nhật dữ liệu trên các màn hình dashboard, được trình bày dưới nhiều dạng đồ họa trực quan.
  Nhận diện và cảnh báo thông tin nhạy cảm. Truy vết tài khoản phát tán tin gốc tái và mô phỏng diễn biến lan truyền của thông tin sự kiện.