logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

    Hệ thống đánh chặn và trích xuất dữ liệu sử dụng Bluetooth
    Hệ thống đánh chặn và trích xuất dữ liệu sử dụng Bluetooth

    Hệ thống đánh chặn và trích xuất dữ liệu sử dụng Bluetooth

    Cho phép rà quét và tiêm mã độc trực tiếp vào các thiết bị sử dụng Android từ khoảng khoảng 100 - 150m. Trích xuất dữ liệu Indio: Khả năng kích hoạt chủ động: Microphone, Camera, Vị trí hiện tại / ở một khoảng thời gian, Cuộc gọi di động, Cuộc gọi VOIP (qua ứng dụng). Trích xuất dữ liệu ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại sử dụng bluetooth. Thông tin thiết bị: IMSI, IMEI, MAC, Hệ điều hành và phiên bản trình duyệt, Public IP, Danh sách ứng dụng đã cài đặt, Wifi Networks, Định vị địa lí đã được lưu trong bộ nhớ đệm / đã lưu