logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

    Hệ thống lọc cắt dữ liệu mạng điện vật lý
    Hệ thống lọc cắt dữ liệu mạng điện vật lý

    Hệ thống lọc cắt dữ liệu mạng điện vật lý

    NO SPY SEL BOX ngăn chặn luồng dữ liệu không được kiểm soát vào mạng điện. Với hệ thống lọc DCO (cắt dữ liệu) được phát triển đặc biệt, NO SPY SEL BOX được cấp bằng sáng chế khiến tất cả dữ liệu được truyền qua cáp cung cấp của thiết bị CNTT không thể sử dụng được cho kẻ trộm dữ liệu và các dịch vụ tình báo. Dữ liệu không thể được đọc hoặc xây dựng lại sau khi lọc DCO. Không thể rút ra kết luận nào về nội dung hoặc cấu trúc của dữ liệu.