logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

    Hệ thống trinh sát và tấn công thiết bị định tuyến từ xa
    Hệ thống trinh sát và tấn công thiết bị định tuyến từ xa

    Hệ thống trinh sát và tấn công thiết bị định tuyến từ xa

    Lây nhiễm router nhà đối tượng từ xa. Chặn thu dữ liệu kết nối ra internet đi từ máy/thiết bị. Khi đối tượng kết nối với router thì sẽ tiêm mã độc. Có thể chặn thu, can thiệp PC, Mac, thiết bị iOS, Android, và các thiết bị internet vạn vật (IOT). Có khả năng lây nhiêm mã độc lên PCđể có thể lấy toàn bộ dữ liệu trên máy PC.