logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

    Thiết bị gây nhiễu micro và máy ghi âm và bảo vệ giọng nói
    Thiết bị gây nhiễu micro và máy ghi âm và bảo vệ giọng nói

    Thiết bị gây nhiễu micro và máy ghi âm và bảo vệ giọng nói

    SEL ULTRA MAX là thiết bị siêu âm độc đáo và hiệu quả được sử dụng để bảo vệ thông tin mật, dựa trên thuật toán đặc biệt tạo ra tín hiệu gây nhiễu siêu âm kỹ thuật số. Thiết bị bảo vệ hiệu quả các cuộc hội thoại, hội nghị, hội nghị kinh doanh và cuộc họp bí mật khỏi bị nghe lén bằng bất kỳ máy ghi âm nào.